Stile - Daitoryu Bokuyokan

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Stile

 
japanischer Schritfzug - Daitoryu
 
Aiki-Budo Stile
Stilrichtungen (=Ryuha) des Aiki-Budo  
   
   
   
   
    Saigo Tanomo    
    Minister des Aizu-Han (Fürstentum)    
      |     \-------------------------------------------------------------  
      |     |  
    Kampfkünste von Takeda-Han und Aizu-Han Kano Jigoro |  
    (Aiki-Jujutsu) (Judo-Gründer) |  
      / \       /     |  
    /     \   /       |  
Takeda Sokaku     Saigo Shiro (Adoptivsohn v. Tanomo) |  
Takeda-ha Daitoryu-Aiki-Jujutsu Saigo-ha Daitoryu-Aiki-Jujutsu |  
 |           |         |  
 |           |         |  
 |           |     Kitano Unsui    ----  
 |           |     (Daitoryu Kenpo)       
 |           |   /        
 |           | /          
 |           ----  Yamashita Houei     ----  Sogawa Kazuo    
 |             (Shukikai)     (Shodokai)    
 |          
 |----  Ueshiba Morihei      
 | (AIKIDO)      
 |          
 |          
 | ----  Sagawa Yukiyoshi ----  Kimura Tatsuo  
 | |        
 | |        
 | |---  Horikawa Kodo ----  Okamoto Seigo  
 | | (Kodokai) | (Roppokai)  
 | |   |    
 | |   |---  Inoue Yusuke  
 | |   | (Kodokai)  
 | |   |     ----  Yonezawa Hiromitsu  
 | |   |---  Yonezawa Katsumi     ----  Tung Tim  
 | |   | (Bokuyokan)   ----  Nakajima Daishiro  
 | |   |    
 -----  |   |---  Iida Hiroo  
  |   | (Mudenjuku)  
  |   |    
  |   ----  Nishikido Takeo  
  |     (Kodo)  
  |        
  |        
  |---  Hisa Takuma ----  Mori Hakaru        
  | (Nipponden Aiki-Jujutsu)     ----  Tsuruyama Kozui   ----  Omiya Shiro  
  |        
  |        
  |---  Matsuda Toyosaku ----  Okuyama Ryuho   ----  Okuyama Ryuho II  
  |   | (Hakkoryu)   ----  Ohba Sachiyuki  
  |   |       (Takedaryu Aiki no Jutsu)  
  |   ----  Maeda Takeshi  
  |        
  |        
  |---  Yamamoto Kakugi      
  | (Mugenryu Taido)      
  |        
  |        
  ----  Takeda Tokimune ----  Kondo Katsuyuki  
    (Daitoryu Aiki-Budo)      
 
japanischer Schriftzug - Bokuyokan
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü